Termeni si conditii.

Termeni si Conditii
1.Utilizarea site-ului:
Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpararea produselor si serviciilor prezentate pe site-ul ServiceTelefoane.ro implica acceptarea acestor termeni si conditii.

Inregistrarea ca utilizator al acestui site, reprezinta acordul dumneavoastra implicit privind primirea mesajelor electronice legate de produsele comercializate.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, va informam urmatoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului,
a Terminalului electronic mentionat in fisa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare (Terminal)).

Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii si conditiile generale intra in vigoare de la data cand produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale (la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de
producator sau in urma anularii garantiei comerciale) pe o perioada nedeterminata de timp.

2.2. In situatia in care produsul va fi remediat la centrul ServiceTelefoane Bucuresti,Sos Berceni nr.47 clientul va fi informat de termenul remedierii in urma diagnosticarii produsului.

Articolul 3. Obligatiile partilor contractante

3.1. Prestatorul:

a) Se obliga sa diagnosticheze Terminalul;

b) Se obliga sa repare Terminalul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Terminalului,
corespunzator cu pretul comunicat al reparatiei;

c) Se obliga sa livreze proprietarului Terminalului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, in masura in care aceast lucru
este posibil;

d) Se obliga sa furnizeze proprietarului Terminalului informatii privind interventia efectuata asupra Terminalului;

e) Nu raspunde pentru pierderea informatiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client in urma acestor pierderi, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara Terminalul;

f) Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de catre client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;

g) Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe
adresa ServiceTelefoanero@gmail.com, clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul
legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

a) Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Terminalului si manifestarea defectului reclamat;

b) Se obliga sa utilizeze Terminalul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Terminalului;

c) Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator;

d) Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea Terminalului;

e) Se obliga sa achite contravaloarea remedierii Terminalului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat;

f) Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere
in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.

Articolul 4. Pretul si conditiile de plata

4.1. Clientul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca interventia este posibila, iar Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul indicat va achita
contravaloarea costurilor remedierii Terminalului. Clientul nu va plati nici taxa de diagnosticare si nici taxa de transport.

4.2. Daca clientul nu doreste repararea Terminalului de catre Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.

4.3. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a starii unui echipament este intre 30-120 lei, in functie de complexitatea produsului. Preturile complete se
gasesc pe site-ul Prestatorului- www.ServiceTelefoane.ro.

4.3. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus sau in numerar.

4.4. Pretul de remediere al Terminalului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Terminalul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei inlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Terminalul
prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare.

5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale
cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

Articolul 6. Politica de confidentialitate/protectia datelor cu caracter personal

6.1. Prestatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Agentiei Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 26732, poate aduna si
pastra informatii referitoare la persoana de contact/client. Aceste informatii pot fi folosite pentru a putea contacta Clientul in legatura cu produsele si serviciile noastre.

6.2. Prestatorul se angajeaza sa asigure exercitarea drepturilor Clientului de acces, rectificare, stergere, obiectie.

6.3. Clientul poate sa renunte la dreptul de a fi contactat sau de a modifica datele cu caracter personal, putand solicita prin trimiterea unei scrisori la adresa mentionata
in prezentul contract sau prin email la: ServiceTelefoanero@gmail.com.

6.4. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: informarea cu privire la comanda efectuata de Client in cadrul service-ului, informarea despre produsele si promotiile Prestatorului
sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Prestator realizarea de rapoarte statistice.

6.5. Prestatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerilor de servicii de marketing si alte servicii, agreate cu care exista contracte
in acest sens si care se obliga prin acestea sa informeze Clientul ori de cate ori este cazul in legatura cu produsele si ofertele promotionale.

6.6. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, instantele judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora
si legea o impune.

Articolul 7. Dispozitii finale

7.1. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor contractante;

b) la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract

c) la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin
prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci)
zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,
ServiceTelefoane are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe servicetelefoane.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor,
evaluarea serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

Astfel, servicetelefoane.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin intermediul unui newsletter, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

servicetelefoane.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul servicetelefoane.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra
de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si pentru a preintampina
incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, ServiceTelefoane va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un
contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de
servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele
prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea
acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: sos.Berceni nr.47 sector 4 Bucuresti.

De asemenea, site-ul servicetelefoane.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, continand informatii despre acesta. Cookie-urile ne permit
sa analizam date statistice referitoare la utilizarea site-ului, sa personalizam mesajele publicitare in functie de interesul utilizatorilor, precum si sa efectuam alte optimizari
ale experientei vizitatorilor site-ului servicetelefoane.ro. Utilizatorii pot sa accepte sau nu instalarea de cookie-uri prin selectarea optiunilor corespunzatoare in programele de
navigare pe Internet pe care le folosesc. Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire a continutului acestuia.
2.Reparatii si constatari
Plasand o comanda pentru reparatie, constatare sau constatare gratuita certificati ca sunteti propietarul de drept al telefonului si ca intelegeti si sunteti de acord cu urmatoarele:
a. Repararea sau incercarea de reparare a telefonului poate face ca telefonul sa nu porneasca in anumite conditii!
b. Toate manoperele, incercarile de reparare, piesele, sunt contra cost!
c. Stricaciunile aparute din soc mecanic sau contactul cu apa nu sunt acoperite de garantia de 3 luni!
d. ServiceTelefoane nu se face raspunzator pentru pierderea datelor!
e. ServiceTelefoane nu se face raspunzator pentru eventualele defecte aparute in urma incercarii de reparare sau in urma constatarii!
f. Nu oferim garantie la manopera sau piese in cazul in care clientul vine cu piesa de schimb!
g. Pentru anumite operatiuni colaboram cu alte service-uri din tara sau strainatate!
h. Toate reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in consideratie!
3. Reparatii la distanta, trimiterea telefoanelor prin curierat
a. adresa unde trebuie trimise coletele este: Str. Sos Berceni nr.47 sector 4 Bucuresti.
b. taxele de transport(curierat) vor fi suportate integral de catre client;
c. plata serviciilor se va face prin ramburs, atunci cand clientul primeste telefonul reparat;
d. timpul de executie al lucrarilor este de maximum 15 zile lucratoare, acesta se poate prelungi cu acordul clientului
e. clientul poate sa isi retraga produsul in 15 zile lucratoare, costurile de transport si al manoperei efectuate pana la momentul retragerii fiind suportate de catre client
f. procedurile pentru retragere vor fi prezentate la punctul 4.
g. garantia pentru lucrari este de 3 luni de la data expedierii coletului de catre ServiceTelefoane
h. inainte sa ne trimiteti telefonul va rugam sa va salvati continutul digital important, vi-l putem salva noi contra cost.
i. in cazul decodarilor a resoftarilor sau inlocuirii anumitor piese se pot pierde datele din telefon.
j. reclamatiile se rezolva pe cale amiabila sau cu ajutorul C.P.C.M.B
4. Dreptul de retragere
a. perioada in care clientul are dreptul sa-si retraga produsul este de 15 zile lucratoare
b. formularul de retragere se gaseste aici
c. clientul are dreptul sa-si retraga produsul inainte de expirarea celor 15 zile lucratoare
d. in cazul retragerii clientul suporta costurile de transport
e. in cazul retragerii ServiceTelefoane ramburseaza sumele platite in avans de catre client mai putin costurile serviciilor prestate
f. sumele sunt rambursate folosind aceleasi metode de plata folosite de catre client
g. clientul este responsabil in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora.

h.Nu raspundem de defectele ascunse ale terminalelor nedeclarate de catre client.

i.Reparatia se va efectua doar pentru defectele descrise in fisa de service livrata  o data cu trimiterea terminalului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest website foloseste cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta. Acestea includ cookie-uri externe de la site-uri de social media sau pentru analiza traficului pe acest site. Inainte de a continua navigarea pe site-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi și intelege continutul Politicii Cookie. Navigand in continuare, iti exprimi acordul asupra folosiri cookie-urilor.
cookie policy.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare